ISTORIJA JUGOSLAVIJE
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Rođen je 28. novembra 1916. u Odri, kod Siska,

Go down

20110127

Komentar 

Rođen je 28. novembra 1916. u Odri, kod Siska, Empty Rođen je 28. novembra 1916. u Odri, kod Siska,
[You must be registered and logged in to see this image.]

Špiljak Dragutina Mika

Rođen je 28. novembra 1916. u Odri, kod Siska, Hrvatska.
Potiče iz siromašne porodice željezničkog radnika koja je
živjela na selu na malo zemlje u neposrednoj blizini Siska.
Da bi bar djecu oslobodio vječnog straha pred sutrašnjicom,
otac je Miku poslao u Sisak na izučavanje
postolarskog zanata. Svakodnevno je ranim jutrom
putovao na posao, a u kasno veće vraćao se kući. Sisačka
radnička sredina imala je presudan utjecaj na Mikino
idejnopolitičko
formiranje. Svaki je slobodan trenutak,
koristio da što više proširi svoje znanje kad već zbog loših
materijalnih uslova nije mogao da se školuje.
U doticaju sa starijim zanatskim i industrijskim radnicima
koji su se okupljali u klasnim sindikatima, i s
revolucionarnom omladinom oko SKOJa,
on ubrzo uviđa
da se njegov društveni položaj može izmijeniti samo revolucionarnom izmjenom čitavog
društvenoekonomskog
sistema. Već kao sedamnaestogodišnji mladi radnik, 1933. započinje
sa aktivnim radom u sindikatima, sudjeluje u Štrajkovima i demonstracijama i pretvara se u
revolucionara koji će 1935. i formalno biti primljen u SKOJ.
Organizaciono povezan u skojevskoj organizaciji u svom selu Odri, Mika se istodobno
politički angažira i u "Seljačkoj slozi" u Odri, provodeći tako u praksi tada aktualnu parolu,
proklamiranu na VI kongresu Komunističke omladinske internacionale i IV kongresu SKOJa,
o nužnosti ulaska mladih revolucionara u građanske organizacije. Nepune dvije godine
zbog služenja vojnog roka odsustvuje iz Siska, ali je neposredno nakon povratka iz vojske (u
novembru 1938) primljen u KPJ u partijskoj ćeliji sela Odra. Slijedeće godine Mika je član
Kotarskog komiteta SKOJa
za Sisak, zatim član Okružnog komiteta SKOJa,
a 1940.
odnosno 1941. kao delegat jedne od najboljih skojevskih organizacija u zemlji, sudjeluje na
VI zemaljskoj konferenciji SKOJa
i potom na Pokrajinskoj konferenciji. Na tim je
konferencijama izabran za člana Centralnog komiteta SKOJa
i člana Pokrajinskog komiteta
SKOJa
za Hrvatsku.
Nakon okupacije zemlje Špiljak je jedan od organizatora ustanka sisačkog područja. Održava
vezu između rukovodstva u Zagrebu i partizanskog odreda u okolini Siska. Hrabar je i
snalažljiv u najkritičnijim situacijama. Vojničku „karijeru" započeo je 18. jula 1941. godine
kao borac i politički delegat voda, ali je potkraj 1941. opet na partijskoj dužnosti u Kotarskom
komitetu KP Hrvatske za Sisak. Od proljeća do jeseni 1942, Mika je komesar 6. banijskog
bataljona, kad se oktobra 1942. godine definitivno vraća na partijski rad, Prvo je sekretar
Kotarskog komiteta Komunističke partije Hrvatske Velika Gorica, zatim sekretar Okružnog
komiteta SKOJa
za Prokuplje, pa sekretar Oblasnog komiteta SKOJa
zagrebačke oblasti, sa
koje dužnosti je upućen za organizacionog sekretara Oblasnog komiteta Partije za zagrebačku
oblast.
U februaru 1944. po odluci CK KPH i CK SKOJa,
Mika je postavljen za sekretara
Pokrajinskog komiteta SKOJa
za Hrvatsku, gdje je ostao do oktobra 1944. godine.
Uslijed političkih problema koji su se javili u Pokuplju CK KPH donosi odluku da Mika ide
za sekretara Okružnog komiteta Komunističke partije Hrvatske za Pokuplje; na toj dužnosti
466
ostaje do oslobođenja. Dva mjeseca prije oslobođenja, odlukom Centralnog komiteta
Komunističke partije Hrvatske, Mika je postavljen za sekretara Gradskog komiteta Zagreba i
dobio zadatak da priprema ekipu za oslobođeni Zagreb. Tako je ta dva mjeseca obavljao dvije
funkcije. Već iz ovih nekoliko podataka se vidi, da ga je rukovodstvo Partije često slalo sa
jednog na drugo područje, uvijek mu povjeravajući odgovorniji i složeniji zadatak. Tako mu
je u oslobođenoj zemlji povjeren vrlo odgovoran posao, sekretara Gradskog komiteta
Zagreba, a ujedno i tajnika Narodnog fronta grada, koje je dužnosti obavljao prvih sedam
godina.
Godine 1946. kooptiran je u CK KPH, a 1951. izabran za člana njegovog Politbiroa, kada je i
pošao iz grada na rad u CK KPH, gdje se uz druge poslove, pretežno bavio kadrovskom
politikom. Na VI kongresu SKJ biran je u CK SKJ, a na VIII kongresu u Izvršni komitet
CKSKJ.
Osim tih partijskih funkcija, Mika je od 1945. narodni zastupnik u Saboru NR Hrvatske i
poslanik u Saveznoj narodnoj skupštini, a obavljao je i niz odgovornih državnih poslova:
potpredsjednik i predsjednik Gradskog narodnog odbora u Zagrebu od 1948. do 1951. godine,
a od 1952. i član Izvršnog vijeća NR Hrvatske. Na njegovu inicijativu kao kadrovika
u
Politbirou CK SKH otvoreno je u Hrvatskoj nekoliko viših i visokih škola u kojima se
osposobilo nekoliko hiljada radnika i seljaka, bivših učesnika NORa.
Godine 1958. Mika je
izabran za potpredsjednika Centralnog vijeća Saveza sindikata Jugoslavije, a ujedno je i član
organizacionopolitičkog
sekretarijata CK SKJ i sekretarijata Socijalističkog saveza radnog
naroda Jugoslavije. Godine 1963, ga ponovo vraćaju u Hrvatsku i biraju za predsjednika
Izvršnog vijeća Sabora SR Hrvatske, gdje su opet došle do izražaja njegove kvalitete, na
temelju kojih je i predložen za predsjednika Saveznog izvršnog vijeća. Tako je poslije izbora
1967. godine izabran za predsjednika Saveznog izvršnog vijeća na kojoj dužnosti je ostao
dvije godine. Potom je 1969. godine izabran za predsjednika novoformiranog Vijeća naroda
Savezne narodne skupštine, pa je u toj funkciji na kraju petogodišnjeg mandata, proglasio
Novi Ustav 1974. godine. Potom je 1974. godine ponovo prešao na rad u Sindikat i izabran za
predsjednika Vijeća Saveza sindikata Jugoslavije. Na dužnosti predsjednika ostao je do 1980.
godine, kada je prvi u Jugoslaviji sproveo inicijativu druga Tita o kolektivnom radu i
jednogodišnjem mandatu, te ostao dalje na radu kao član Predsjedništva Vijeća Saveza
sindikata Jugoslavije.
Nosilac je "Partizanske spomenice 1941. godine", Ordena junaka socijalističkog rada i drugih
visokih domaćih i stranih odlikovanja.
Za narodnog heroja proglašen je 29. novembra 1953. godine.
Istorija Jugoslavije
Istorija Jugoslavije
Admin

Anzahl der Beiträge : 417
Anmeldedatum : 2009-08-13

https://istorija-jugoslavije.bosnianforum.com

Na vrh Go down

Share this post on: redditgoogle

 
Permissions in this forum:
Ne možete odgovoriti na teme ili komentare u ovom forumu